Χάρτης τιμών Bitcoin κατά τη διάρκεια των ετών

Η πολύ εντυπωσιακή άνοδος του bitcoin έχει αφήσει άναυδους τόσο τους επικριτές όσο και τους οπαδούς τους, με τους επενδυτές να πασχίζουν να κατανοήσουν τους παράγοντες που οδήγησαν το ψηφιακό νόμισμα σε ξέφρενο ράλι.


 • ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ.
 • Επιταχύνετε το τέλος συναλλαγής Bitcoin.
 • FCA: Οι αγοραστές του bitcoin να είναι προετοιμασμένοι να χάσουν όλα τους τα χρήματα?

Πού το πάει το bitcoin;. Σήμερα το πρωί το bitcoin διαπραγματευόταν στα Η δραστηριότητα, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, επίσης υποχώρησε σημαντικά, λόγω της έλλειψης ζήτησης και των περιορισμών που επιβλήθηκαν στις δραστηριότητες.

FCA: Οι αγοραστές του bitcoin να είναι προετοιμασμένοι να χάσουν όλα τους τα χρήματα

Ως εκ τούτου, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς το β΄ τρίμηνο του έτους. Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής έδρασαν άμεσα και αποφασιστικά προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάρρευση της ζήτησης και τα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας, ώστε μεταξύ άλλων να διασφαλιστούν ευνοϊκές και σταθερές συνθήκες χρηματοδότησης και να διατηρηθεί η πρόσβαση σε ρευστότητα.

Από την αρχή της πανδημικής κρίσης οι προσδοκίες για το βάθος και τη διάρκεια της ύφεσης επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις προοπτικές για την εξεύρεση ιατρικών λύσεων, ιδίως ενός εμβολίου. Σε συνδυασμό με τις δυναμικές και συντονισμένες παρεμβάσεις πολιτικής, οι θετικές ειδήσεις στα τέλη του φθινοπώρου για την πρόοδο στην ανάπτυξη εμβολίων οδήγησαν σε σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Ενώ οι εξελίξεις της οικονομικής δραστηριότητας παρέμειναν ευμετάβλητες το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όταν εκδηλώθηκε νέο κύμα της πανδημίας, οι προσδοκίες για την ανάπτυξη ενισχύθηκαν και σταθεροποιήθηκαν. Η εξέλιξη των τιμών επίσης επηρεάστηκε έντονα από την πανδημία. Ως αποτέλεσμα της ασθενούς ζήτησης, της μείωσης των τιμών του πετρελαίου και της κάμψης της δραστηριότητας, ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ υποχώρησε στη διάρκεια του έτους και κυμάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα από τον Αύγουστο και μετά.

Και άλλοι παράγοντες, όπως η προσωρινή μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στη Γερμανία το δεύτερο εξάμηνο, άσκησαν μειωτική επίδραση στον πληθωρισμό.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ

Παράλληλα, η προσδοκία ισχυρής ανάκαμψης το και η αντιστροφή πρόσκαιρων παραγόντων, όπως η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στη Γερμανία, ενίσχυσαν την προοπτική επιτάχυνσης του πληθωρισμού. Οι αποφασιστικές παρεμβάσεις πολιτικής διατήρησαν υποστηρικτικές τις πιστωτικές και χρηματοδοτικές συνθήκες και αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την αυστηροποίηση των πιστοδοτικών κριτηρίων των τραπεζών που προήλθε από την επιδείνωση του περιβάλλοντος κινδύνων.

Παρόλο που η δυσλειτουργία των αγορών λόγω της πανδημικής κρίσης είχε ως αποτέλεσμα την έντονη αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών τον Μάρτιο, η ταχεία λήψη μέτρων πολιτικής συνέβαλε στη συνολική μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ το και στη σταδιακή ανάκαμψη των τιμών των μετοχών της ζώνης του ευρώ το δεύτερο εξάμηνο από τα πολύ χαμηλά επίπεδα στα οποία είχαν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας. Η περίοδος υψηλής αβεβαιότητας επίσης οδήγησε σε επιτάχυνση της νομισματικής και πιστωτικής επέκτασης, που αντανακλούσε την έντονη προτίμηση για ρευστά περιουσιακά στοιχεία και τη συσσώρευση ρευστότητας εκ μέρους των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Ο κορωνοϊός προκάλεσε τη μεγαλύτερη συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας μετά τη Μεγάλη Ύφεση, αλλά οι θετικές ειδήσεις για το εμβόλιο οδήγησαν σε σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Η πορεία της πανδημίας COVID, μαζί με τα συνακόλουθα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού και τις πολιτικές στήριξης για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, αποτέλεσαν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της αναπτυξιακής τάσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παγκόσμια οικονομία επλήγη από μια σφοδρή εξωτερική διαταραχή και συνολικά οι κυβερνήσεις αντέδρασαν με αποφασιστικά μέτρα στήριξης για να αμβλύνουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Μετά το κατώτατο σημείο όπου είχε διαμορφωθεί το β΄ τρίμηνο του λόγω των περιοριστικών μέτρων, η παγκόσμια οικονομία άρχισε να ανακάμπτει το γ΄ τρίμηνο, καθώς η ένταση της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα υποχώρησαν και κυκλοφόρησε η είδηση για την παρασκευή αποτελεσματικών εμβολίων.

Ωστόσο, το δεύτερο κύμα της πανδημίας και η εκ νέου επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες επιβράδυναν σημαντικά τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης το τελευταίο τρίμηνο του έτους βλ.


 • Zcash vs Monero – Ο πλήρης οδηγός.
 • Search Results.
 • BTC Τιμή τιμών.

Διάγραμμα 1. Στις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς, ο τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης ήταν αρνητικός το πρώτο εξάμηνο του , αλλά το δεύτερο εξάμηνο ανέκαμψε έντονα. Σημειώσεις: Για τον υπολογισμό των περιφερειακών μεγεθών χρησιμοποιείται το ΑΕΠ σταθμισμένο με βάση τις ισοτιμίες αγοραστικών δυνάμεων. Με συνεχείς γραμμές παρουσιάζονται τα στοιχεία έως και το δ΄ τρίμηνο του Με διακεκομμένες γραμμές παρουσιάζονται οι μακροχρόνιοι μέσοι όροι για την περίοδο μεταξύ α΄ τριμήνου και δ΄ τριμήνου Πιο πρόσφατες παρατηρήσεις: 25 Φεβρουαρίου Η απότομη συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας οφειλόταν κυρίως στη σημαντικότατη μείωση του προϊόντος του τομέα των υπηρεσιών — που δέχθηκε καίριο πλήγμα από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας — και στη συρρίκνωση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων.

Το εμπόριο και οι επενδύσεις συρρικνώθηκαν σημαντικά το , λόγω των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού και της διατάραξης των εμπορικών συναλλαγών. Οι διαταράξεις και η αβεβαιότητα που συνδέονταν με τον κορωνοϊό αυξήθηκαν έντονα και παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Η πανδημία διατάραξε επίσης τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι διαταράξεις αυτές περιορίστηκαν ελαφρώς το δεύτερο εξάμηνο του με τη μερική μόνο άρση των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. Εν μέσω αυξημένων εμπορικών εντάσεων, το πλήγμα που επέφερε η πανδημία στη ζήτηση και οι δασμοί που είχαν επιβληθεί νωρίτερα προκάλεσαν την κατακόρυφη πτώση του διεθνούς εμπορίου, ενώ η έντονη αβεβαιότητα και το επιδεινούμενο οικονομικό κλίμα επέδρασαν ανασταλτικά στις επενδύσεις βλ.

Διάγραμμα 2. Σημειώσεις: Η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου ορίζεται ως η αύξηση των παγκόσμιων εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ. Με διακεκομμένες γραμμές παρουσιάζονται οι μακροχρόνιοι μέσοι όροι για την περίοδο μεταξύ δ΄ τριμήνου και δ΄ τριμήνου Ο καταγραφόμενος πληθωρισμός υποχώρησε, αλλά ο πυρήνας του πληθωρισμού μειώθηκε σε μικρότερο βαθμό. Ο παγκόσμιος πληθωρισμός υποχώρησε το , αντανακλώντας την εξασθένηση της παγκόσμιας ζήτησης λόγω της πανδημίας βλ.

Διάγραμμα 3 , καθώς και την έντονη πτώση των τιμών πολλών βασικών εμπορευμάτων. Σημείωση: Πιο πρόσφατες παρατηρήσεις: Ιανουάριος Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν έντονα το πρώτο εξάμηνο του έτους, μετά την κατακόρυφη πτώση της παγκόσμιας ζήτησης, ιδίως επειδή οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η τηλεργασία προκάλεσαν μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου.

Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent, που χρησιμεύει ως δείκτης αναφοράς διεθνώς, παρουσίασε μεγάλο εύρος διακύμανσης μεταξύ 20 δολ. ΗΠΑ χαμηλότερο επίπεδο εικοσαετίας και 70 δολ. ΗΠΑ το βαρέλι το Η τιμή του πετρελαίου West Texas Intermediate, του αμερικανικού δείκτη αναφοράς, υποχώρησε κάτω από το μηδέν για μικρό χρονικό διάστημα τον Απρίλιο. Σε διμερείς όρους, στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ανατίμηση του ευρώ κυρίως έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι της λίρας Αγγλίας ενισχύθηκε, αλλά επέδειξε σημαντική μεταβλητότητα σε όλη τη διάρκεια του , κυρίως λόγω των μεταβαλλόμενων προσδοκιών σχετικά με το Brexit. Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια δραστηριότητα ήταν καθοδικοί, αλλά η προοπτική εξεύρεσης ιατρικής λύσης αναμενόταν να ενισχύσει την οικονομική ανάκαμψη.

Στο τέλος του , εν μέσω θετικών εξελίξεων αναφορικά με τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού, οι προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη υποδήλωναν ισχυρή ανάκαμψη το Όμως οι προοπτικές αυτές ήταν ιδιαίτερα αβέβαιες και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια δραστηριότητα ήταν ως επί το πλείστον καθοδικοί, καθώς η νέα έξαρση κρουσμάτων και η λήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στις μεγάλες οικονομίες επιδρούσαν αρνητικά στον ρυθμό ανάκαμψης. Διάγραμμα 4. Η δραματική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και η ανομοιομορφία της κατά τη διάρκεια του ήταν οι συνέπειες της πανδημικής διαταραχής και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού.

Το πρώτο κύμα της πανδημίας έπληξε τις χώρες της ζώνης του ευρώ κυρίως μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, με πρωτοφανή ταχύτητα και ένταση, και συνοδεύθηκε από αυστηρά περιοριστικά μέτρα στο σύνολο της οικονομίας στις περισσότερες χώρες. Η ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας και η άρση των περιοριστικών μέτρων στις περισσότερες χώρες από τον Μάιο του οδήγησαν σε ισχυρή ανάκαμψη της δραστηριότητας το γ΄ τρίμηνο. Ωστόσο, το φθινόπωρο η οικονομική δραστηριότητα είχε αρχίσει να επιβραδύνεται και πάλι και η νέα έξαρση των κρουσμάτων προκάλεσε κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους έναν ακόμη γύρο περιοριστικών μέτρων lockdown , που ήταν όμως πιο στοχευμένα από ό,τι στο πρώτο κύμα.

Αν και η πανδημία αποτέλεσε πρωτίστως μια κοινή διαταραχή που έπληξε όλες τις οικονομίες, οι οικονομικές επιπτώσεις της ήταν επίσης σε κάποιο βαθμό ανομοιογενείς μεταξύ των επιμέρους χωρών της ζώνης του ευρώ, κυρίως λόγω του διαφορετικού βαθμού έκθεσης της κάθε χώρας στους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, καθώς και λόγω διαφορών ως προς την ένταση της ίδιας της υγειονομικής κρίσης και ως προς την έκταση και τη φύση των εφαρμοζόμενων μέτρων στήριξης της οικονομίας. Σε σύγκριση με πρόσφατες μεγάλης διάρκειας υφέσεις, όπως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του ή η κρίση δημόσιου χρέους της ζώνης του ευρώ το , η ύφεση που συνόδευσε την πανδημία ήταν οξύτερη κατά τα αρχικά στάδια.

Επιπλέον, άρχισαν να διαφαίνονται ισχυρές ενδείξεις και προσδοκίες ανάκαμψης πολύ νωρίτερα από ό,τι σε άλλες κρίσεις. Αυτό αντανακλούσε κυρίως τον εξωγενή χαρακτήρα της πανδημικής κρίσης, τον ρόλο των έγκαιρων και αποφασιστικών μέτρων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, την πρόοδο στην ανάπτυξη εμβολίων και τις πολύ πιο περιορισμένες αρνητικές αλληλεπιδράσεις με τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε σύγκριση με προηγούμενες κρίσεις, χάρη και στα στοχευμένα μέτρα που έλαβε η κεντρική τράπεζα.

Καθώς οι απώλειες πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος που προκάλεσαν αυτά τα μέτρα περιορίστηκαν με σημαντικού ύψους δημόσιες μεταβιβάσεις, η μείωση της κατανάλωσης αντικατοπτρίστηκε επίσης στην έντονη αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης. Δεδομένου ότι τα περιοριστικά μέτρα χαλάρωσαν σημαντικά το γ΄ τρίμηνο του , η ιδιωτική κατανάλωση σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη, η οποία ωστόσο διακόπηκε το τελευταίο τρίμηνο του έτους με το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Στο τέλος του η ιδιωτική κατανάλωση εξακολουθούσε να υπολείπεται σε σχέση με τα προ της πανδημίας επίπεδα λόγω του πλήγματος που είχαν υποστεί οι αγορές εργασίας και του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις επίσης κατέρρευσαν το πρώτο εξάμηνο του Λόγω των εφαρμοζόμενων περιοριστικών μέτρων και της συνακόλουθης μεγάλης μείωσης των εσόδων, οι επιχειρήσεις ανέβαλαν τις επενδυτικές αποφάσεις τους. Επιπλέον, η δραματικά μειωμένη παγκόσμια και εγχώρια ζήτηση συνέχισε να επιδρά ανασταλτικά στις επενδύσεις. Το δεύτερο εξάμηνο οι προοπτικές των επιχειρηματικών επενδύσεων χαρακτηρίστηκαν από περαιτέρω αυξημένη αβεβαιότητα εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας, αλλά και της προσδοκίας ότι οι εξελίξεις θα παραμείνουν υποτονικές επί μακρόν εν όψει της αποδυνάμωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος, της πιο συγκρατημένης τελικής ζήτησης και της παρατηρούμενης επιδείνωσης των ισολογισμών των επιχειρήσεων.

Η καθαρή συμβολή του εξωτερικού τομέα στο προϊόν της ζώνης του ευρώ ήταν επίσης αρνητική το Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην Κίνα για την καταστολή της νόσου COVID, οι μειωμένες εμπορικές συναλλαγές της ζώνης του ευρώ στην αρχή του έτους και τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού στην Ευρώπη οδήγησαν σε κατακόρυφη πτώση τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών το β΄ τρίμηνο, με τις εξαγωγές να πλήττονται περισσότερο από την προσωρινή διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τους καλοκαιρινούς μήνες η χαλάρωση των περιορισμών προετοίμασε το έδαφος για την ανάκαμψη των εμπορικών ροών, αν και η βελτίωση ήταν μικρότερη στους τομείς των ταξιδιών, του τουρισμού και της φιλοξενίας, που υπέστησαν το βαρύτερο πλήγμα. Το νέο κύμα της πανδημίας επιβράδυνε την ανάκαμψη των εμπορικών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ, η οποία στο τέλος του έτους δεν ήταν ακόμη πλήρης. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αύξηση του προϊόντος ήταν επίσης ανομοιόμορφες μεταξύ των τομέων, με τον τομέα των υπηρεσιών να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση της πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, γεγονός που αντανακλά την ιδιαίτερα υψηλή έκθεσή του στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, καθώς και την τομεακή σύνθεση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ βλ.

Διάγραμμα 5.

Main navigation

Πραγματική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ. Οι απώλειες θέσεων εργασίας το παρέμειναν συγκρατημένες, αντανακλώντας την επίδραση των σχημάτων διατήρησης της απασχόλησης. Ενώ η αύξηση της απασχόλησης επηρεάστηκε επίσης σημαντικά από την πανδημία, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας διαμόρφωσαν τους δείκτες στις αγορές εργασίας της ζώνης του ευρώ το βλ.

Διάγραμμα 6.

1.1 Η πανδημία προκάλεσε μεγάλη οικονομική καθίζηση

Η συνολική απασχόληση μειώθηκε κατά περίπου 5 εκατ. Τα μέτρα στήριξης που έλαβαν οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ συνέβαλαν στον περιορισμό των απολύσεων βλ.

Μπορεί το Bitcoin να αξίζει 619.047 δολάρια σε δέκα χρόνια;

Πλαίσιο 1 για ανάλυση των σχημάτων διατήρησης της απασχόλησης. Σε σύγκριση με προηγούμενες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, οι κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων που καλύπτονταν από σχήματα διατήρησης της απασχόλησης, γεγονός που περιόρισε δραστικά τις απολύσεις, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου σε επίπεδο επιχείρησης και σε ατομικό επίπεδο. Πάντως, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια της πανδημικής κρίσης και περίπου 3 εκατ.

Η υπό εξέλιξη προσαρμογή της αγοράς εργασίας έχει επηρεάσει τους εργαζομένους σε διαφορετικό βαθμό, καθώς η τρέχουσα κρίση επηρεάζει ιδιαίτερα τον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις. Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας ήταν μικρότερη σε σύγκριση με προηγούμενες υφέσεις, όπως αυτές των ετών και , χάρη και στην έγκαιρη και εκτεταμένη παρέμβαση των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ.

Οι αγορές εργασίας της ζώνης του ευρώ αντέδρασαν στις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας COVID με σχετική ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενες από μέτρα οικονομικής πολιτικής — όπως σχήματα διατήρησης της απασχόλησης και εγγυήσεις δανείων — τα οποία βοήθησαν να περιοριστούν οι απώλειες θέσεων εργασίας και να αποφευχθεί μια απότομη αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που αποχωρούν από την αγορά ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Προκειμένου να αποτραπούν πιο μόνιμες μακροχρόνιες επιπτώσεις από την κρίση και να μην εμποδιστεί η αναγκαία αναδιάρθρωση της οικονομίας, ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα των στρατηγικών εξόδου από αυτές τις πολιτικές θα έχουν εξίσου μεγάλη σημασία με τα ίδια τα μέτρα στήριξης.


 1. Bitcoin Wealth Club Reddit.
 2. Πώς να πουλήσετε bitcoin σε INR.
 3. Μεταφορά bitcoins από το Coinbase στο Gdax.
 4. Όσον αφορά το μέλλον, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της πανδημίας στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, καθώς και ο αυξανόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός, μπορεί να καταστήσουν αναγκαία τη σημαντική ανακατανομή της απασχόλησης και των επιχειρήσεων. Σε πρόσφατη έρευνα μεταξύ κορυφαίων επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η πανδημία επιτάχυνε την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και τη μείωση της απασχόλησης μακροπρόθεσμα.

  Παράλληλα, δεν θεωρούν ότι η εξ αποστάσεως εργασία μειώνει την παραγωγικότητα του προσωπικού. Σχετικά με αυτό, ενώ η μείωση των ανεπίσημων διαπροσωπικών επαφών θεωρήθηκε μειονέκτημα, εντοπίστηκαν και πολλά πλεονεκτήματα, όπως η εξοικονόμηση χρόνου λόγω των μειωμένων αναγκών μετακίνησης από και προς την εργασία, η δυνατότητα καλύτερου συνδυασμού των εργασιακών και οικιακών υποχρεώσεων και η αύξηση της συνδεσιμότητας.

  Στην ίδια κατεύθυνση, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η παραγωγικότητα της επιχείρησης ή του τομέα τους θα αυξηθεί, ενώ ελάχιστοι αναμένουν μείωση της παραγωγικότητας ως μακροπρόθεσμη συνέπεια της πανδημίας. Οι απόψεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη επίδραση στις πωλήσεις, καθώς και στις τιμές, το κόστος και τους μισθούς, ήταν περισσότερο ανάμικτες, αλλά σε καθαρή βάση αρνητικές. Η πανδημική κρίση είχε σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ βλ.

  Διάγραμμα Α, μπλε γραμμή παρουσίασε πολύ συγκρατημένη μεταβολή σε σύγκριση με τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου δεν αντανακλά πλήρως τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας. Για να μετρηθεί καλύτερα ο βαθμός υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, το συμβατικό ποσοστό ανεργίας μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αντανακλά τον αριθμό των αποθαρρυμένων εργαζομένων που επί του παρόντος δεν είναι οικονομικά ενεργοί βλ.

  Διάγραμμα Α, κίτρινη γραμμή. Επιπλέον, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πανδημίας είναι η εκτεταμένη χρήση των σχημάτων διατήρησης της απασχόλησης, τα οποία έχουν συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας, μειώνοντας παράλληλα τις ώρες εργασίας και ενισχύοντας το εισόδημα των εργαζομένων. Εάν στο συμβατικό ποσοστό ανεργίας συνυπολογιστούν οι αποθαρρυμένοι εργαζόμενοι και όσοι υπάγονται σε σχήματα διατήρησης της απασχόλησης βλ. Διάγραμμα Α, κόκκινη γραμμή , προκύπτει μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για την υποχρησιμοποίηση του εργατικού δυναμικού.

  Συνολικά, η πανδημική κρίση αύξησε το ποσοστό των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο, γεγονός που θα μπορούσε να έχει περαιτέρω μακροπρόθεσμη επίδραση στην απώλεια θέσεων εργασίας. Μετά την έντονη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το β΄ τρίμηνο του , η ανάκαμψη που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου έδειξε ότι η διατάραξη λόγω της πανδημίας θα μπορούσε να είναι σε μεγάλο βαθμό παροδική. Ωστόσο, το δεύτερο κύμα περιοριστικών μέτρων επέτεινε τον κίνδυνο πιο μόνιμων μακροχρόνιων επιπτώσεων στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

  Η πανδημική κρίση δεν επηρέασε ομοιόμορφα όλους τους τομείς. Οι επιδράσεις ήταν ασθενέστερες στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένη υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και εντονότερες στις επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα βασίζεται στη διαπροσωπική επαφή.

  Οι τελευταίες, ανάλογα με τη διάρκεια της πανδημίας και την επιτυχία των εθνικών μέτρων πολιτικής ως προς τον περιορισμό και την κάλυψη των ελλείψεων ρευστότητας, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξόδου από την αγορά. Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πανδημικής κρίσης αφορά το γεγονός ότι είναι εξωγενής και ως εκ τούτου πλήττει τόσο τις παραγωγικές όσο και τις μη παραγωγικές επιχειρήσεις.