Πώς οι δημιουργοί bitcoin κάνουν χρήματα

Αυτοί που επιβεβαιώνουν συναλλαγές ώστε να εισπράξουν κάποια ανταμοιβή ονομάζονται miners και η διαδικασία mining, αντίστοιχα. Kάθε συναλλαγή που γίνεται με Bitcoin περνάει από έλεγχο εγκυρότητας και έπειτα τοποθετείται σε ένα block μαζί με άλλες ολοκληρωμένες συναλλαγές. Kάθε μπλοκ που δημιουργείται έχει άμεση σχέση με το αμέσως προηγούμενο άλλα και με όλα τα υπόλοιπα μπλοκ. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια αλυσίδα από μπλοκ block chain. H σχέση κάθε νέου μπλοκ με τα προηγούμενα καθορίζεται από έναν μαθηματικό αλγόριθμο, ο οποίος όμως είναι δύσκολο να δημιουργηθεί.

Κάθε φορά που δημιουργείται ένα νέο μπλοκ δημιουργείται αυτόματα και ένας αριθμός νέων Bitcoin τα οποία μοιράζονται σε αυτούς που θα έχουν λύσει τον αλγόριθμο ανάλογα με τη συνεισφορά του καθενός, αυτή η διαδικασία ονομάζεται Mining. Όσο μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής υπολογιστικής δύναμης διαθέσει κάποιος για τη λύση του αλγορίθμου τόσο μεγαλύτερο ποσοστό από τα καινούργια bitcoin που δημιουργούνται θα πάρει. Για παράδειγμα, κάποιος που ασχολείται επαγγελματικά με το bitcoin mining και έχει πολλά miners GPU που έχουν τροποποιηθεί ώστε να λύνουν τον αλγόριθμο θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι "της πίτας" των καινούργιων bitcoin που βγαίνουν στη κυκλοφορία από κάποιον που έχει μόνο ένα miner.

Ο αλγόριθμος δημιουργείται πάντα τόσο δύσκολος να επιλυθεί ώστε όλη η υπολογιστική δύναμη όλα τα miners του πλανήτη που επιδίδεται στη λύση του να χρειάζεται κατά μέσο όρο 10 λεπτά για να τον λύσει. Κατά συνέπεια με τη πάροδο του χρόνου το σύστημα προσαρμόζει τη λύση του αλγορίθμου και τη κάνει όλο και πιο δύσκολη, μιας και παράλληλα αυξάνεται η συνολική υπολογιστική δύναμη που διατίθεται στη λύση του με τη πρόοδο της τεχνολογίας και με τη κατασκευή καινούργιων miners.

Αυτό μας φέρνει και σε ένα ακόμη συμπέρασμα: Όλα τα miners με τη πάροδο του χρόνου παράγουν όλο και πιο λίγες υποδιαιρέσεις του bitcoin, αφού όσο περνάει ο καιρός αποτελούν ολοένα και μικρότερο ποσοστό της συνολικής υπολογιστικής δύναμης που διατίθεται στη λύση του αλγορίθμου, με αποτέλεσμα έτσι να παίρνουν και πιο μικρό κομμάτι "της πίτας". Όταν ένα miner αναπόφευκτα φτάσει σε σημείο να καταναλώνει περισσότερα χρήματα σε ηλεκτρικό απ' όσα παράγει σε bitcoin τότε δεν έχει νόημα να λειτουργεί πλέον και πρέπει να αντικατασταθεί.

Ο αριθμός των bitcoin που δημιουργούνται με κάθε νέο block μειώνεται πολύ ελαφρά κάθε φορά. Μέσα σε 4 χρόνια τα bitcoin που δημιουργούνται με κάθε νέο block πέφτουν στο μισό. Τα τελευταία bitcoin θα δημιουργηθούν το Τότε ο συνολικός αριθμός των bitcoin που υπάρχουν θα είναι 21 εκατομμύρια. Το bitcoin χρησιμοποιεί ευρέως διαδεδομένη ασύμμετρη κρυπτογράφηση. Κατά τις αρχές της, κάθε χρήστης είναι κάτοχος δύο ψηφιακών κλειδιών, ενός ιδιωτικού και ενός δημοσίου. Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση έγκειται στο ότι ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού κλειδιού μπορεί να παράγει με συμβατικά μαθηματικά το δημόσιο κλειδί μαθηματικά αμφίδρομα , αλλά το αντίθετο είναι εξαιρετικά απίθανο μαθηματικά μονόδρομα με όλα τα γνωστά μέσα.

Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται ευρέως για την ασφαλή ψηφιακή μετάδοση και προστασία των περισσοτέρων υψηλά διαβαθμισμένων πληροφοριών κρατικών και μη οργανισμών, αλλά και διεθνών χρηματικών συναλλαγών, πιστωτικών καρτών, κ. Η αποστολή και επιβεβαίωση της συναλλαγής bitcoins, επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των δημόσιων και ιδιωτικών κλειδιών του αποστολέα και του παραλήπτη. Ο χρήστης Α επιθυμεί την αποστολή X bitcoin στον χρήστη Β.

Για να είναι έγκυρη αυτή η συναλλαγή κατά τους κανόνες του δικτύου, πρέπει να αποδείξει ότι είναι κάτοχός τους και να υποδείξει στο δίκτυο σε ποιόν χρήστη επιθυμεί να μεταφερθούν.

Τι είναι το Bitcoin: Μια Ιστορική Αναδρομή στο Χρήμα

Η απόδειξη της κατοχής από τον χρήστη Α γίνεται με την «υπογραφή» με το ιδιωτικό κλειδί του, και η υπόδειξη της «διεύθυνσης» αποστολής είναι το δημόσιο κλειδί του χρήστη Β. Όλες οι συναλλαγές εκτελούνται άμεσα, και υποβάλλονται στο αποκεντρωμένο δίκτυο για επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους. Οι συναλλαγές ομαδοποιούνται σε blocks βάσει των κανόνων του δικτύου, και οι επικρατέστερες με τη μεγαλύτερη εγκυρότητα ομάδες τοποθετούνται στη συνέχεια μιας αλυσίδας blockchain που ξεκινάει με την πρώτη συναλλαγή που έγινε το και φτάνουν έως την πιο πρόσφατη.

Το δίκτυο είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει μια τέτοια ομάδα συναλλαγών στην κορυφή της αλυσίδας περίπου κάθε δέκα λεπτά.

Κάθε νέα ομάδα συναλλαγών που τοποθετείται στην κορυφή της αλυσίδας, επιβεβαιώνει όχι μόνο της συναλλαγές που περιέχονται σε αυτή, αλλά και την εγκυρότητα των προηγούμενων ομάδων, και άρα την εγκυρότητα όλων των συναλλαγών που έχουν εκτελεστεί έως την πρώτη. Όλη αυτή η αλυσίδα, όπως και η αλληλουχία όλων των συναλλαγών που έχουν εκτελεστεί έως τώρα, είναι δημοσίως διαθέσιμη και προσβάσιμη από οποιονδήποτε, με την μορφή των δημόσιων κλειδιών που έχουν ανταλλάξει bitcoins αλλά και των ποσών που έχουν διακινηθεί μεταξύ τους. Έχοντας πλέον, επιβεβαιωμένα την νέα ιδιοκτησία του ποσού Χ, ο χρήστης Β με τη χρήση του ιδιωτικού του κλειδιού, μπορεί κατόπιν να αποστείλει αντίστοιχα το ποσό σε όποιον χρήστη επιθυμεί γνωρίζει το δημόσιο κλειδί του.

Κάθε χρήστης μπορεί να έχει σχεδόν απεριόριστο αριθμό δημόσιων και αντίστοιχων ιδιωτικών κλειδιών, ασφαλισμένα και υπό τον έλεγχό του στον υπολογιστή ή στο κινητό του ή και σε πολλές άλλες μορφές. Το σύνολο αυτών αποτελεί ένα είδος ψηφιακού πορτοφολιού του οποίου τα ιδιωτικά κλειδιά πρέπει να μείνουν κρυφά για την αποφυγή απώλειας των περιεχόμενων bitcoin. Εφόσον το δημόσιο κλειδί παράγεται από το ιδιωτικό, και εφόσον το ιδιωτικό κλειδί είναι το μόνο μέσο που επιτρέπει μεταφορά των bitcoin εκτός πορτοφολιού, αν ο χρήστης απολέσει ή αποκαλύψει το ιδιωτικό κλειδί του, ουσιαστικά χάνει την αποκλειστική κυριότητα των bitcoin του.

Σημειώσεις : Η ανάπτυξη «νομισμάτων» με καθαρά ψηφιακή ύπαρξη μελετάται από ερευνητές και οργανισμούς κυρίως στις ΗΠΑ από τα πρώτα βήματα του internet. Ένα από τα κύρια προβλήματα που εμφανίστηκαν στην πορεία είναι το πρόβλημα της «διπλής δαπάνης». Η ψηφιακή πληροφορία αναπαράγεται σχετικά εύκολα, και για την αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος θα πρέπει να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας ώστε να μην είναι δυνατή η αντιγραφή πλαστογράφηση κάθε μονάδας συναλλαγής.

Ενώ στα κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα χώρες, εταιρίες, κλπ ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει από τις ίδιες, δεν υπήρχε ποτέ έως τώρα ένα μέσο να γίνει αυτό σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα χωρίς κεντρικό έλεγχο.

Sea Hero Quest by COSMOTE. Ένα app κατά της άνοιας.

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Πίνακας περιεχομένων. Unicode Consortium. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 20 Ιουνίου Ανακτήθηκε στις 20 Ιουνίου Daily Tech. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 20 Ιανουαρίου Ανακτήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου Ανακτήθηκε στις 9 Μαρτίου — μέσω GitHub. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 1 Ιουλίου Daily Express. Ανακτήθηκε στις 6 Μαΐου Απριλίου O'Reilly Media.

ISBN Financial Crimes Enforcement Network. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο PDF στις 9 Οκτωβρίου Ανακτήθηκε στις 1 Ιουνίου TechCrunch AOL inc. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 9 October Ανακτήθηκε στις 8 October Ακριβώς λόγω αυτής της φιλοσοφίας, οι συναλλαγές σε cryptocurrency θεωρούνται ασφαλείς. Προφανώς, όπως σε κάθε τι ψηφιακό, έτσι και τα Bitcoins μπορούν να υποκλαπούν, αφού ο κάθε χρήστης έχει τον απόλυτο έλεγχο στο ψηφιακό του πορτοφόλι, όπως κάνει και με τις πιστωτικές κάρτες σε ψηφιακή μορφή και τα τραπεζικά του στοιχεία.


  • Η συναλλαγή bitcoin δεν είναι σε μπλοκ.
  • Bitcoin νόμισμα γραφή σε πραγματικό χρόνο!
  • Ψηφιακό χρήμα – τι είναι το Bitcoin; - Cosmote Smart Living.
  • Τι είναι το Bitcoin: Μια Ιστορική Αναδρομή στο Χρήμα;
  • Bitcoin - Βικιπαίδεια;
  • Ποιο είναι το σχέδιο BTC Hero.

Εάν οι κωδικοί ασφαλείας δεν είναι αρκετά ισχυροί, τα χρήματα ψηφιακά, ή κανονικά μπορούν εύκολα να «κάνουν φτερά». Κλείνοντας με το blockchain να πούμε ότι πρόκειται για έναν αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό, καθώς οι χρήστες κερδίζουν Bitcoins, χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές τους προκειμένου να συνεχίζει να συντηρείται το σύστημα στο οποίο βασίζεται το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα. Για να μπορείς να πραγματοποιήσεις οικονομικές συναλλαγές μέσω cryptocurrency θα πρέπει προφανώς να κατέχεις ένα ποσό στο «πορτοφόλι» σου.

Το πορτοφόλι στο χώρο των cryptocurrencies είναι όπως είναι φυσικό, ψηφιακό με τη μορφή ενός μοναδικού account και μιας εφαρμογής. Μέσω αυτού μπορείς να πραγματοποιείς συναλλαγές και να δέχεσαι πληρωμές.

Το επόμενο σημαντικό ερώτημα είναι πού θα βρεις Bitcoins, αφού δεν μπορείς να πας σε μια τράπεζα και να αλλάξεις τα ευρώ σου. Μπορείς όμως να το κάνεις σε κάποιο από τα πολλά ηλεκτρονικά ανταλλακτήρια. Ένας άλλος τρόπος να αποκτήσεις Bitcoins είναι να τα κερδίσεις. Πώς θα το κάνεις αυτό; Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, όλοι όσοι συμμετέχουν στο blockchain κερδίζουν Bitcoins, ενώ για τους πιο… ψαγμένους υπάρχει και το mining, δηλαδή η δημιουργία νέων Bitcoins.

Η… εξόρυξη νέων Bitcoins απαιτεί εξειδικευμένο λογισμικό και ισχυρό hardware. Αυτή τη στιγμή το Bitcoin είναι το πιο δημοφιλές και με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών cryptocurrency στον κόσμο. Αν κάποιος είναι άνεργος ή εργάζεται σε μια δουλειά που τον πληρώνουν ευρώ, ακόμα και αυτά τα χρήματα θα πιάσουν τόπο. Το ερώτημα είναι, πόσο κοστίζει το ρεύμα που έκαψες για να βγάλεις αυτά τα χρήματα? Αυτό σημαίνει πως για τα 37 Terahash θα έχει κατανάλωση 2. Όσο ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας. Σε 24 ώρες, το Bitcoin mining θα κάψει 48,84 κιλοβατώρες. Για ένα τετράμηνο, που η ΔΕΗ το υπολογίζει σαν ημέρες, η συνολική κατανάλωση είναι 5.

Ας δούμε λοιπόν πόσο θα μας κοστίσει αυτό, σύμφωνα με το παράδειγμα που δίνει η ίδια η ΔΕΗ. Η διαφορά όμως είναι πως εφόσον η κατανάλωση ξεπερνάει τις 2. Στήσαμε ένα λογιστικό φύλλο για να κάνουμε τους υπολογισμούς, έχοντας τα παρακάτω νούμερα σαν δεδομένα, και υποθέτοντας μονοφασική παροχή.

Πώς να μεταφέρω χρήματα στη Binance - mobile edition

Από τους υπολογισμούς μας προκύπτει πως με τετραμηνιαία κατανάλωση 5. Τονίζουμε πως αυτό είναι μόνο για το Bitcoin mining. Με άλλα λόγια, για να κερδίσουμε Bitcoin αξίας 5,82 ευρώ την ημέρα, θα μας κοστίσει 11,96 ευρώ την ημέρα. Κάθε μέρα που θα κάνουμε Bitcoin mining, θα χάνουμε 6,14 ευρώ. Λένε πως πρέπει να ξοδέψεις λεφτά για να βγάλεις λεφτά, αλλά μάλλον δεν εννοούν αυτό.

Ο μόνος τρόπος να συμφέρει το bitcoin mining στην Ελλάδα, είναι να φτάσει η ισοτιμία του Bitcoin στα ,27 δολάρια.

Bitcoin: 57 ΑΤΜ στην Ελλάδα - Το χρονικό της ανέλπιστης ανόδου του

Αν αυτό ίσχυε στις 29 Μαρτίου, τα 0, Bitcoin που θα είχες κερδίσει θα άξιζαν ακριβώς το κόστος του ρεύματος, 11,96 ευρώ. Ας μην ξεχάσουμε όμως πως το να αποκτήσεις το ASIC δεν είναι τζάμπα. Και αυτό αν υποθέσουμε πως μπορούσες να αγοράσεις ένα μόνο, και όχι πενηντάδα. Αυτό σημαίνει πως αν ανέβαινε η ισοτιμία του Bitcoin πάνω από τις δολάρια και πλέον είχες κέρδος μετά το ρεύμα ας πούμε 5 ευρώ την ημέρα, θα χρειάζονταν ημέρες μόνο για να κάνεις απόσβεση το ASIC, και να πεις πως έχεις καθαρό κέρδος.

Επιπλέον, σε όλα αυτά υποθέσαμε πως το ASIC που θα αποσταλεί από τις 31 Μαρτίου, το είχες ήδη από τις Αν είχες προλάβει να παραγγείλεις πριν εξαντληθούν, με τη μεταφορά και τα τελωνεία δεν αποκλείεται να έκανε πάνω από 90 ημέρες για να το λάβεις. Μέσα σε τρεις μήνες, θα είχε αυξηθεί η δυσκολία του Bitcoin mining, που αλλάζει κάθε 14 ημέρες περίπου, οπότε θα είχες ακόμα μεγαλύτερη ζημιά, καθώς το κόστος του ρεύματος είναι σταθερό.

Όπως είδαμε, το Bitcoin mining στην Ελλάδα είναι εντελώς ασύμφορο, ακόμα και αν διπλασιαζόταν η σημερινή του ισοτιμία.

Το νεότερο βίντεο του PCsteps

Όμως, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διεθνώς ασχολούνται με το Bitcoin Mining. Που ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Σύμφωνα με site buybitcoinworldwide. Εκεί, η κιλοβατώρα κοστίζει 8 cent του δολαρίου. Και αυτή η τιμή είναι η μέση τιμή στη χώρα. Κινέζοι επιχειρηματίες φτιάχνουν αποθήκες με εκατοντάδες ASIC, τα οποία επίσης παράγονται στην Κίνα και μπορούν να τα αποκτήσουν ταχύτερα και φθηνότερα.

Μάλιστα, πολύ συχνά φτιάχνουν αυτές τις αποθήκες κοντά σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια.