Αρχική » Σύστημα αξιολόγησης "Αστέρια"

iekdeltajobs.gr | "Αστέρια"

Το σύστημα αξιολόγησης "ΑΣΤΕΡΙΑ" προσθέτει στο βιογραφικό κάθε σπουδαστή έναν αριθμό αστεριών ανάλογα με τις σπουδές, την προϋπηρεσία και τα σεμινάρια που έχει στο βιογραφικό του.

Πιο αναλυτικά ένας σπουδαστής μπορεί να συγκεντρώσει αστέρια με τους εξής τρόπους :


  • Πτυχίο ΙΕΚ = 4 αστέρια
  • 2η ειδικότητα ΙΕΚ = 4 αστέρια
  • 5ο Εξάμηνο = 3 αστέρια
  • Σεμινάριο / 50 ώρες = 1 αστέρι
  • Ημερήσια σεμινάρια= ¼ αστέρι
  • Πτυχίο ΤΕΙ = 6 αστέρια
  • Πτυχίο ΑΕΙ = 8 αστέρια
  • Μεταπτυχιακό = 4 αστέρια
  • Προϋπηρεσία = 1 αστέρι / 6 μήνες